Skarnberga HVB & Behandlingshem

Vår hemsida är för närvarande under uppbyggnad

Skarnberga HVB & Behandlingshem erbjuder individuellt anpassad behandling för unga kvinnor med missbruksproblematik. Vi utgår ifrån att varje ung kvinna är unik, att hjälp- och behandlingsbehoven inte är de samma för alla.

Målsättning är att hjälpa unga kvinnor till ett drogfritt och stabilt liv.

Verksamhet

Skarnberga HVB & Behandlingshem välkomnar unga vuxna kvinnor i åldern 18-24 år. Skarnberga HVB & Behandlingshem tar emot placeringar enligt SoL, § 27 LVM, vårdvistelse 11 kap 3 § FäL, samt LVU.

Målgrupp för Skarnberga HVB & Behandlingshem är unga kvinnor med missbruksproblem, missbruksproblem i kombination med psykiatriska svårigheter, lättare PTSD, social fobi, samt ångestproblematik. Skarnberga HVB & Behandlingshem kan även hjälpa unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp, samt unga krigsdrabbade kvinnor som är i behov av stöd och hjälp till en fungerande vardag. Möjlighet finns också att ta emot de som är i behov av lättare habilitering, eller har fysiska begränsningar.

Den personal som arbetar vid Skarnberga HVB & Behandlingshem är handplockad. En stor del av personalen han flerårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen, inom såväl öppna som låsbara vårdformer. Personalen har regelbunden obligatorisk handledning. Skarnberga HVB & Behandlingshem är bemannat dygnet runt med minst två personal.

Byggnaden, som stod klar 2017, är 1 000 kvadratmeter stor och har plats för 19 unga kvinnor. Varje ung kvinna erbjuds eget rum, med modern inredning. Byggnaden är allergi- och handikappanpassad.

Skarnberga HVB & Behandlingshem är ett icke vinstdrivande företag, där allt överskott oavkortat går tillbaka till verksamheten i utvecklings- och omsorgssyfte.

Våra tre faser

Introduktion. Behov

Syftet med den första fasen är att lära känna den unga kvinnan, att tillsammans med henne och uppdragsgivaren komma fram till vilka individuella behov som finns. Här utformas även en genomförandeplan.

Åtgärder. Behandling

Syftet med den andra fasen är att aktivt arbete med de mål som gjorts upp för vårdtiden. Det kan handla om insatsprogram, missbruksbehandling, sysselsättning, att möta andra, och att hitta nya sätt att hantera livets svårigheter.

Integration. Vägen ut

Tiden på Skarnberga HVB & Behandlingshem är ett första steg mot ett nytt drogfritt liv. Den tredje fasen handlar om att ta steget ut från Skarnberga HVB & Behandlingshem, att med fortsatt stöd och hjälp nå fram till eget boende, sysselsättning och självförsörjning.